پخش کننده پیاز شیرین صادراتی بندر

پیاز صادراتی بندر از بو و مزه خاصی برخوردار بوده حتی با خواص درمانی بسیار متعدد متقاضیان زیادی به خرید آن روی آورده اند بنابراین این نوع سبزی رشد چشمگیری را در

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید