پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

مرکز انواع پیاز سفید تبریز

مرکز انواع پیاز سفید تبریز را به طریق مختلف به مشتریان ارائه می دهد.  تبریز شهری است که هم به خاطر آب و هوای مناسب و هم به خاطر خاک حاصلخیز مورد توجه می با

بیشتر بخوانید