پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

برترین مرکز پیاز سفید در اصفهان

استان اصفهان در زمینه محصولات کشاورزی، از استان های پر تولید به شمار می رود. پیاز سفید اصفهان یکی از مهم ترین صیفی جات تولید شده در این منطقه است. پیاز سفید تاز

بیشتر بخوانید