مراکز تامین پیاز زرد عمده

مراکز تامین پیاز زرد عمده در کشور را می توان با جستجو در اینترنت پیدا کرد بیشتر تولیدکنندگان در استان های مختلف برای فروش محصول به این مکان مراجعه می کنند به خا

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید