شرکت تامین پیاز قرمز صادراتی بندر

در زمینه صادرات پیاز ایرانی ، اگرچه انواع مختلفی از این محصول در ایران و جهان وجود دارد ، اما پیاز صادراتی ایران به طور کلی به سه دسته پیاز قرمز ، پیاز زرد و پی

بیشتر بخوانید