توزیع مستقیم پیاز زرد جیرفت کیلویی

پیاز یک نوع از سبزیجات به شمار می رود که خاصیت و فواید زیادی دارد و انواع مختلفی دارد که یه نمونه پر کاربرد و پر مصرف آن پیاز زرد جیرفت است که این محصول به صورت

بیشتر بخوانید