پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

بزرگترین تولیدی پیاز سفید در جیرفت

کشاورزان جیرفتی بزرگترین تولیدکنندگان پیاز سفید در استان کرمان محسوب می شوند. پیاز سفید جیرفت دارای کیفیت بسیاری می باشد و خریداران خوبی از سایر کشورهای هم جوار

بیشتر بخوانید