تولید کننده پیاز زرد درشت صادراتی

تولید کننده پیاز زرد صادراتی د ر کشور ما این محصول را با صورت گسترده در کشور تولی و می کند و به کشور های مختلف صادر می نماید. پیاز زرد درشت را به آسودگی می توان

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید