تولید کننده پیاز سفید صادراتی تبریز

سه نوع “پیاز خشک” وجود دارد که شامل پیاز زرد ، سفید و قرمز است. اگرچه همه این پیازها یک گیاه هستند ، اما تفاوت های ظریفی در طعم ، بو و کاربرد عمومی آنها وجود دا

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید