پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

صادرت عمده پیاز زرد به کشورهای مختلف

پیاز یکی از بهترین انواع صیفی بوده که میزان مصرف آن در بسیاری از خانواده ها رواج داد. مصرف این محصول هم به صورت خام و هم به صورت پختهخ شده می باشد. کیفیت پیاز ز

بیشتر بخوانید