شرکت عرضه پیاز سفید اصفهان صادراتی

پیاز سفید اصفهان از مرغوب ترین نوع این قالام در کشورمان است که به دلیل زیاد بودن تقاضا برای آن در بازارهای داخلی و خارجی میزان عرضه آن روز به روز بیشتر از سالها

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید