پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

صادرات انبوه پیاز سفید ارگانیک سورت شده

صادرات پیاز سفید ارگانیک به خیلی از کشورهای دنیا انجام می گیرد که معمولاً این محصولات تولید شده در داخل ایران به صورت سورت شده کاملا، قابلیت بسته بندی و ارسال د

بیشتر بخوانید