مرکز صادرات پیاز سفید بندر

پیاز انواع بسیار مختلفی دارد که یکی از بهترین نوع سفید می باشد شامل پیاز سفید پیاز زرد یا قرمز میشود پیاز سفید در این بین طرفداران بیشتری دارد به دلیل طعم مطلوب

بیشتر بخوانید