پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

صادرکنندگان پیاز سفید ارگانیک

در حال حاضر صادر کنندگان پیاز سفید ارگانیک آن را در کیفیتی مطابق با استاندارد های بین‌المللی و جهانی و نیز بسته بندی های بازار پسند خارجی از طریق گمرکات مرزی زم

بیشتر بخوانید