شرکت عرضه پیاز زرد بندر فله

پیاز زرد بندر یک سبزی تند و تیز است که می توان به صورت خام و پخته شده آن را استفاده نمود این ماده غذایی نیز انواع مختلفی دارد و در صنعت غذایی به طور فراوان از آ

بیشتر بخوانید