عمده فروشی پیاز سفید صدفی

همان طور که می دانید پیاز یک سبزی مقوی و سالم به است که در تمام غذاهای ایرانی استفاده می شود و به غیراز آن در بیشتر سفرهای ایرانی هم دیده می شود که آن را به صور

بیشتر بخوانید