فروش کلی پیاز سفید مشهد

پیاز سفید مشهد یکی از ارقام پیاز می باشد که به عنوان پیاز سفید صدفی معروف است و همانند دیگر انواع پیاز از خواص و فواید بسیار زیادی برخوردار است که آن را به شکل

بیشتر بخوانید