پخش مستقیم پیاز درشت بندر

پخش مستقیم پیاز درشت بندر توسط شرکت های مخصوص توزیع این محصول به سراسر کشور انجام می شود . پیاز بندر یکی از بهترین پیازهای کشت شده در ایران است که کیفیت بالایی

بیشتر بخوانید