پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید

شرکت پخش پیاز زرد ارگانیک

پیاز زرد ارگانیک در واقع به نوعی از پیاز ها گفته می‌ شود که در فرآیند تولید آن از هیچ گونه کود شیمیایی و مواد غیر طبیعی استفاده نشده است. این نوع پیاز در در دست

بیشتر بخوانید