مراکز پخش پیاز سفید جیرفت کرمان کیلویی

پیاز در پخت بسیاری از غذاها مفید است. مراکز پخش پیاز سفید جیرفت کرمان کیلویی نمونه های درجه یک از پیاز کیلویی را در سطح کشور توزیع کرده و بدین ترتیب نیاز بازاره

بیشتر بخوانید

پخش کلی پیاز سفید صادراتی

پخش کلی پیاز سفید صادراتی پس از برداشت آن در حجم های بسیار زیاد انجام می شود. در پخش کلی انواع پیاز سفید از نوع صادراتی بدون واسطه در میان خریداران عرضه می شود.

بیشتر بخوانید