پخش کننده پیاز زرد صادراتی عمده

پیاز زرد که نام دیگر آن پیاز قهوه ای است جزو پیازهای خشک و با مزه و بوی تندی است. داخل آن سفید رنگ و لایه های پوست کاغذی قهوه ای رنگ متمایل به زرد است. به علت م

بیشتر بخوانید