پخش کننده پیاز شیرین صادراتی بندر

پیاز صادراتی بندر از بو و مزه خاصی برخوردار بوده حتی با خواص درمانی بسیار متعدد متقاضیان زیادی به خرید آن روی آورده اند بنابراین این نوع سبزی رشد چشمگیری را در

بیشتر بخوانید